Nye økoordninger skal være det store grønne indslag i EU-reform

Alt tyder på, at landmændene i fremtiden skal forholde sig til begrebet eco-schemes.
Alt tyder på, at landmændene i fremtiden skal forholde sig til begrebet eco-schemes.

Der er bred enighed mellem regeringerne og parlamentet om at indføre økoordninger i EU’s landbrugspolitik.

Det står klart, at der på forhånd er bred enighed i EU om at styrke miljø, natur og klima med tiltag i nye økoordninger, som landbruget kommer til at bekoste med nogle af pengene fra de direkte støtteudbetalinger, som landmændene hidtil har fået i forhold til hvor stort et jordareal, de dyrker.

Forud for afsluttende forhandlinger mellem Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen ser den største uenighed mellem regeringerne og parlamentarikerne ud til at være, hvor stor en bid af kagen af direkte betalinger, som skal øremærkes økoordningerne - i på EU-sprog kaldet eco-schemes. De bliver et centralt instrument i landbrugsreformen til i højere grad at opfylde en målsætning om, at EU’s landbrugspolitik skal være klima- og miljømæssigt bæredygtigt. Hidtil har målsætningen mest været at sikre medlemslandenes sikkerhed for fødevareforsyning.

Landbrugsministrene holder på en øremærkning på 20 procent. Europa-Parlamentet vil øremærke 30 procent af midlerne til den direkte støtte i CAP’ens såkaldte Søjle I, der blandt andet også omfatter markedsordningerne for prisstøtteopkøb. Det bliver obligatorisk for medlemslandene at øremærke pengene fra den pengepose, som de hver især er tildelt fra CAP’en, men frivilligt for landmændene at benytte sig af økoordninger.

Kun fuld støtte ved øget indsats

Økoordningerne skal fremme grønne tiltag, som går ud over, hvad landmændene i dag i forvejen er forpligtet til at overholde i henhold til regler for godt landmandskab og for basale grønne tiltag for overhovedet at kunne få udbetalt landbrugsstøtte. Også disse krav vil blive strammet i henhold til nye regler om såkaldt konditionalitet.

Øremærkningen indebærer, at de europæiske landmænd skal indrette sig på fremover at forpligte sig til at gøre en ekstra grøn indsats for at få del i de afsatte penge til økoordninger. Hvis landmanden ikke slet ikke gør det, så vil han – afhængig af det endelige forhandlingsresultat i Bruxelles - kun få 60 eller 70 procent af den sats, han ellers kunne få fra Søjle I-midlerne. Det vil være en slags grundafregningen i modellen for en såkaldt basisindkomststøtte, som afløser gamle afregningsmodeller for den direkte støtte, kaldet hektarstøtte eller grundbetaling, som i den nuværende landbrugsstøtteordning.

Vil måle på effekt

Regeringerne og parlamentet er blandt andet enige om også at inkludere støttetiltag for dyrevelfærd i økoordningerne, hvad Europa-Kommissionen ikke havde med i sit forslag til landbrugsreformen for perioden frem til og med 2027.

Der bliver fra EU fastlagt nogle overordnede regler for sådan nogle økoordninger, som medlemslandene så får stor frihed til selv at implementere alt efter hvad virker bedst til at opfylde formålet i de enkelte lande. Effekt og ikke regelrytteri er et nyt mantra fra EU for landbrugsstøtten, når det kommer til godkendelser af udbetalinger til landbruget.

Der er en masse idéer rundt omkring til instrumenter til en grøn omstilling, også fra græsrodsorganisationer såsom IFOAM, som er en verdensomspændende paraplyorganisation for over 900 økologiske organisationer, herunder Økologisk Landsforening. Fra EU foreligger der dog ikke foreløbig en lang liste med konkrete, blåstemplede forslag.

Europa-Kommissionen har udstukket forslag om fire hovedområder for økoordninger: skovlandbrug, præcisions-farming, carbon-farming og økologi, herunder biodiversitet.

Aftalen opfylder ambitionen om en grønnere, mere retfærdig og enklere fælles landbrugspolitik.

- Julia Klöckner, forbundsminister for fødevarer og landbrug i Tyskland, som har formandskabet for EU.

 

Agerfuglebestanden falder drastisk i hele EU

Agerlandsfuglebestande anses for at være en god indikator for ændringer i biodiversiteten på landbrugsarealer, fordi fugle spiller en væsentlig rolle i fødekæden og findes på mange forskellige levesteder. Forekomsten af agerlandsfugle inden for 39 almindeligt forekommende arter på landbrugsarter er faldet med 34 procent. I samme periode steg indekset for skovfugle med 0,1 procent, hvilket tyder på, at landbruget er en betydelig drivkraft for tab af biodiversitet.

Kilde: Den Europæiske Revisionsret: Særberetningen Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles landbrugspolitiks bidrag har ikke standset nedgangen (2020).

Få de seneste nyheder fra AgriNews i indbakken

Mest læste | Politik

Nyhedsoverblik

SENESTE NYT

39189.jpg
Fynske foderstoffolk i Fredericia
Markedspodcasten – Hvedeopturen fortsætter på grund af Kina
39235.jpg
Rapsprisens optur sat på pause for en stund
39231.jpeg
BL om lovforslag om aflivning af mink: - Det er ekspropriation
39230.jpg
Yoghurt-gigant fyrer 2.000 medarbejdere
39222.jpg
Global majsproduktion nedskrives
39220.jpg
Mink-massegrave: Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv
Den midtjyske maskinproducent FM Maskiner er gået en smule frem i 2020.
Jysk maskinproducent hæver bundlinjen
39210.jpg
Læserbrev: Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret
39207.jpg
Kæmperokade i Coop: Vil være Danmarks mest kundeorienterede detailkæde

Mest læste i dag

Olieprisen er tæt på at bryde opad – køb nu
Nytter ikke at melde Mette Frederiksen til politiet for lovbrud
Minkarbejdere i Sverige smittet med corona
Måske tættere på minkkompensationsaftale
Hvedeprisen har stadig et godt stigningspotentiale
En stigende oliepris vil trække rapsprisen med op
Det stopper ikke med Mogens Jensen
Aggesen ville have nazibillede fjernet omgående
- Det kommer til at koste på afregningsprisen
- 2020 har været god for den digitale omstilling

Mest læste 7 dage

Aggesen ville have nazibillede fjernet omgående
- Jeg har aldrig været ude for noget lignende i mine 37 år i Folketinget
- Det giver god mening, at nogle valgte at blive væk
Regeringen har ikke lukket minkerhvervet
- Mette Frederiksen får ikke lov at slippe afsted med det her
- Fuldstændig usmagelig aktion
Teknologisk Institut vil bekæmpe ukrudt med droner
Polen konstaterer corona på flere minkfarme
370 fynske grise og to politikere på samme bil til Padborg
- Vi ligger helt ned!